Wie zichzelf tegenkomt, is te ver gereden
9e Bicro-pijl = Bicro Challenge 2021 Ook dit jaar steunen wij zo het Tielts vormings- en documentatiecentrum tegen kanker vzw. Deze vereniging heeft als doel om, in regio Tielt, initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen. “dank u wel” aan alle sponsors, medewerkers en alle deelnemers.
STARTPLAATS Café ‘t Pompierke Stedemolenstraat 12, Tielt BICRO PIJL CHALLENGE 2021 TEN VOORDELE VAN TIELTSE VERENIGING EN DOCUMENTATIECENTER KANKER T.V.D.K. vzw Vrijwillige bijdrage: 5€ op rekening BE52 0014 9397 5509 met mededeling “Gift TVDK” Ontdek alleen of met je groep van 26 juni t.e.m. 11 juli de uitgepijlde routes (25 km, 50 km of 85 km) en fiets je in de prijzen Alle info op www.fietsclubbicro.be