vzw Fietsclub Bicro Tielt
Wie zichzelf tegenkomt is te ver gereden
9de Bicro-pijl wordt Bicro Challenge 2021 - Wegens corona kunnen we dit ook dit jaar niet organiseren Toch willen we een inspanning doen om een aantal ritten uit te zetten als alternatief voor de Bicro-pijl. De fietstochten kunnen gereden worden tussen 26 juni en 11 juli. De afstanden zijn 25, 50 en 85km. Bewegwijzerd met de gekende roze pijltjes. Startplaats is café ‘t Pompierke, Stedemolenstraat 12 te 8700 Tielt. - Deelnemers die de leukste foto op facebookpagina van Fietsclub Bicro posten, maken kans op een geschenk. Hier voor de link naar de FB-pagina - De routes kunnen weldra ook geraadpleegd worden op “Routyou”. Die kan men dan ook downloaden voor gebruik op je fiets-GPS - Deelnemen is niet betalend maar men kan een vrijwillige bijdrage storten voor het goede doel. Ook dit jaar steunen we zo het Tielts vormings- en documentatiecentrum tegen kanker vzw. Deze vereniging heeft als doel om, in regio Tielt, initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen. Daarom vragen wij dan ook om, in plaats vh normale inschrijvingsgeld, een vrijwillige bijdrage te storten op rekening BE52 0014 9397 5509 van Fietsclub Bicro vzw. Schrijf als mededeling: “Gift TVDK”
STARTPLAATS Café ‘t Pompierke Stedemolenstraat 12, Tielt BICRO PIJL CHALLENGE 2021 TEN VOORDELE VAN TIELTSE VERENIGING EN DOCUMENTATIECENTER KANKER T.V.D.K. vzw Vrijwillige bijdrage: 5€ op rekening BE52 0014 9397 5509 met mededeling “Gift TVDK” Ontdek alleen of met je groep van 26 juni t.e.m. 11 juli de uitgepijlde routes (25 km, 50 km of 85 km) en fiets je in de prijzen Alle info op www.fietsclubbicro.be
Wie zichzelf tegenkomt, is te ver gereden
9e Bicro-pijl wordt Bicro Challenge 2021 - Wegens corona kunnen we dit ook dit jaar niet organiseren. Toch willen we een inspanning doen om een aantal ritten uit te zetten. De fietstochten kunnen gereden worden tussen 26 juni en 11 juli. De afstanden zijn 25, 50 en 85km. Bewegwijzerd met de gekende roze pijltjes. Startplaats is café ‘t Pompierke, Stedemolenstraat 12 te 8700 Tielt. - Ondek onze Bicro Challenge alleen of in groep. - Deelnemers die de leukste foto op facebookpagina Fietsclub Bicro posten, maken kans op een geschenk. Hier voor de link naar de FB-pagina - De routes kunnen ook vanaf half juni geraadpleegd/gedownload worden op/van “Routyou”. - Deelnemen is niet betalend maar men kan een vrijwillige bijdrage storten voor het goede doel. Daarom vragen wij dan ook om, in plaats vh normale inschrijvingsgeld, een vrijwillige bijdrage te storten op rekening BE52 0014 9397 5509 van Fietsclub Bicro Tielt vzw. Schrijf als mededeling: “Gift TVDK” Ook dit jaar steunen we zo het Tielts vormings- en documentatiecentrum tegen kanker vzw. Deze vereniging heeft als doel om, in regio Tielt, initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen.
STARTPLAATS Café ‘t Pompierke Stedemolenstraat 12, Tielt BICRO PIJL CHALLENGE 2021 TEN VOORDELE VAN TIELTSE VERENIGING EN DOCUMENTATIECENTER KANKER T.V.D.K. vzw Vrijwillige bijdrage: 5€ op rekening BE52 0014 9397 5509 met mededeling “Gift TVDK” Ontdek alleen of met je groep van 26 juni t.e.m. 11 juli de uitgepijlde routes (25 km, 50 km of 85 km) en fiets je in de prijzen Alle info op www.fietsclubbicro.be